Random Generator

Efter att mer eller  mindre dagligen behöva skapa ny lösenord till användare så kommer denna lilla oneliner väl tillhands. -c8 kan ändras till den policy som gäller för dig.
[cce lang=”text”]
# </dev/urandom tr -dc A-Za-z0-9 | head -c8
[/cce]
Lägg till följande i ~/.bashrc så kan du kalla på randpass när det beövs
[cce lang=”bash”]
function randpass
{
echo `</dev/urandom tr -dc A-Za-z0-9 | head -c8`
}
[/cce]

Leave a Reply

Your email address will not be published.