Ping Sweeper

Här kommer en oneliner för att scanna av det lokala nätet efter klienter. Det finns naturligtvis bättre program för detta så som nmap, men nu ska det göras i bash utan extra program.
[cce lang=”text”]ping -b -c 3 255.255.255.255 >/dev/null 2>&1; arp | awk ‘{print $1 “\t” $3}'[/cce]
Onelinern skickar 3 packet till broadcast adressen och sammlar ihop resultatet från din arptabel och formaterar det till läsbarhet.
[cc lang=”text”]Address HWaddress
192.168.0.107 00:16:ea:42:67:d2
192.168.0.1 00:1b:11:4a:5b:07
192.168.0.108 00:18:2a:47:34:e5[/cc]
Det verkar inte som Windows maskiner svarar på broadcast ping så detta fungerar bara för *nix

One thought on “Ping Sweeper

  1. Hello admin, i must say you have hi quality articles here.
    Your website can go viral. You need initial traffic only.
    How to get it? Search for; Mertiso’s tips go viral

Leave a Reply

Your email address will not be published.